Gia sư -- Tiếng Trung Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc

Mã lớp: 37946

Lớp dạy: --

Môn dạy: Tiếng Trung

Địa chỉ: Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Mức lương: 4,000,000đ

Số buổi: 4 buổi/tuần

Thời gian dạy: Dạy 90 phút/buổi, T3,T4,T5,T7, 14h-17h

Yêu cầu: Nữ Cử Nhân


Đăng ký làm gia sư
Gia sư nên điền đầy đủ thông tin để cơ hội nhận lớp được tốt hơn !

Cám ơn bạn đã gửi thông tin!

Có thể bạn quan tâm


Mã lớp:36528
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36008
Lớp dạy: Lớp 9, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Huyện Tam đảo - Vĩnh Phúc
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36018
Lớp dạy: Lớp 5, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên
Mã lớp:36028
Lớp dạy: Lớp 11, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử Nhân
Mã lớp:36038
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Mức lương:1,800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên đứng lớp
Mã lớp:36048
Lớp dạy: --, Môn dạy: --
Địa chỉ: Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Mức lương:4,800,000 đồng/tháng
Số buổi:6 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:36058
Lớp dạy: --, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Mức lương:600,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử Nhân giọng miền Nam
Mã lớp:36068
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Sinh
Địa chỉ: Thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên Ưu tiên Nữ
Mã lớp:36078
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Giáo Viên Đứng lớp.
Mã lớp:36080
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Huyện Tam đảo - Vĩnh Phúc
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên Đứng lớp
Mã lớp:36081
Lớp dạy: Lớp 4, Môn dạy: Báo bài
Địa chỉ: Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:36082
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Tam đảo - Vĩnh Phúc
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36083
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36084
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Mức lương:1,000,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36085
Lớp dạy: Lớp 6, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Mức lương:400,000 đồng/tháng
Số buổi:1 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên
Mã lớp:36086
Lớp dạy: Lớp 7, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Mức lương:1,200,000 đồng/tháng
Số buổi:3 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên Nghiêm khắc
Mã lớp:36087
Lớp dạy: --, Môn dạy: --
Địa chỉ: Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc
Mức lương:4,000,000 đồng/tháng
Số buổi:5 buổi/tuần
Yêu cầu: Sinh Viên
Mã lớp:36088
Lớp dạy: Lớp 4, Môn dạy: Toán
Địa chỉ: Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Mức lương:1,600,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Cử nhân sư phạm
Mã lớp:36089
Lớp dạy: Lớp 8, Môn dạy: Tiếng Anh
Địa chỉ: Huyện Sông Lô - Vĩnh Phúc
Mức lương:800,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Nữ Sinh Viên Chuyên Anh
Mã lớp:36098
Lớp dạy: Lớp 12, Môn dạy: Lý
Địa chỉ: Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Mức lương:2,400,000 đồng/tháng
Số buổi:2 buổi/tuần
Yêu cầu: Giáo Viên đứng lớp